• zmień rozmiar tekstu

    • T  T  T  T  

Oferta

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Nasz Dom nigdy nie będzie tym, czym jest „prawdziwy dom rodzinny”, ale staramy się na co dzień zabiegać o to, aby nasze podopieczne czuły się tutaj, jak u siebie. Chcemy, aby oprócz podstawowych powinności – ujętych w przepisach regulujących naszą działalność jako:

„Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, zgodnie z obowiązującymi standardami. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług w formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.”…

nasze pensjonariuszki otoczone były opieką ludzi im życzliwych, którym przyświeca idea: „To my  jesteśmy dla Nich, a nie odwrotnie!”

PROFIL:

Wyłącznie dla kobiet, przewlekle psychicznie chorych.

ILOŚĆ MIEJSC:        

143

Staramy się pomóc wszystkim osobom potrzebującym.

W razie konieczności świadczymy usługi krótkookresowe  ( informacje w sekretariacie Domu Ważne telefony )

WARUNKI LOKALOWE:

Oferujemy pokoje:

1- 3 osobowe dla osób chodzących

4 osobowe dla osób leżących,

…spełniające określone przepisami standardy

WYŻYWIENIE:

Wszystkie posiłki serwowane są przez  kuchnię działającą wyłącznie na użytek Domu.

Zapewniamy 3 (lub 4) posiłki dziennie

(w tym diety zlecone przez lekarza i konsultowane z  zatrudnionym na stałe dietetykiem – specjalistą).

Jako jedyni w kraju (jeżeli ktoś jeszcze tak postępuje –prosimy o kontakt) serwujemy naszym paniom posiłki w postaci zestawów dań do wyboru.

KADRA:  

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowników, która stara się fachowo, ale i serdecznie wychodzić naprzeciw wszelkim potrzebom naszych pensjonariuszek.

Personel składa się z działu terapeutyczno–opiekuńczego, bezpośrednio sprawującego opiekę nad mieszkańcami (pracownicy socjalni i pierwszego kontaktu, dyrektor, pielęgniarki, opiekunowie, instruktorzy terapii zajęciowej, pracowncy kulturalno–oświatowi, pokojowe, wolontariusze) oraz innych działów uzupełniających, takich jak: pracownicy kuchni, administracji, obsługi technicznej i gospodarczej, kierowcy itp.

ZAKRES USŁUG:     

Dom świadczy usługi całodobowo, a każda mieszkanka objęta jest  u nas indywidualnym planem opieki.

 

                   ZDROWOTNE:

Zapewniamy podstawową opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną – na miejscu, oraz kompleksową w ramach placówek służby zdrowia.

                   OPIEKUŃCZE:

Udzielamy pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacyjnych.

Staramy się aktywizować mieszkanki adekwatnie do ich możliwości.

Pomagamy w załatwianiu spraw osobistych – każda mieszkanka dokonuje wyboru pracownika pierwszego kontaktu.

                   WSPOMAGAJĄCE:

Umożliwiamy udział w codziennych zajęciach w ramach różnych form terapii. Aktualnie proponujemy naszym Pensjonariuszkom:

-  kółko hafciarskie,

-  biblioterapię,

-  plastykoterapię (zajęcia manualne z wykorzystaniem różnych technik),

-  tworzenie biżuterii (zajęcia manualne z wykorzystaniem różnych technik),

-  muzykoterapię (relaksacja przy muzyce, nauka i śpiewanie piosenek oraz pieśni kościelnych)

-  zajęcia korygujące (problemy z pisaniem),

-  grupowe zajęcia integrujące,

-  choreoterapię (zajęcia ruchowe przy muzyce),

-  dramaterapię (małe formy teatralne),

-  spacery (w tym silwoterapię).

Oraz:

udział we wszelkiego rodzaju imprezach kulturalno–oświatowych organizowanych na terenie Domu i poza nim (wycieczki krajoznawcze, imprezy plenerowe), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które na stałe wpisały się w coroczny harmonogram imprez: „Walentynki”, „Topienie Marzanny”, „Pieczenie ziemniaka”, „Jasełka” oraz organizowane w czerwcu „Zawody wędkarskie”, na które zapraszamy naszych przyjaciół, aby wspólnie spędzić czas i pobawić się przy muzyce . Z wielką radością uczestniczymy również w imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione z nami placówki.

Staramy się zabiegać i dbać o dobre i częste kontakty naszych mieszkanek  z ich rodzinami w tym również o te, w których uczestniczą  one w ostatnim etapie życia – pożegnaniu.

Dbamy o zaspokojenie  potrzeb religijnych i duchowych mieszkanek:

-  kaplica dostępna na terenie Domu,

-  msze odprawiane przez księży z naszej parafii,

-  spotkania modlitewne,

-  wycieczki do miejsc kultu religijnego.  

Comments are closed